Milk shake

milk, ice cream, fruit syrup

7,00 AZN

Kateqoriya: